logo_web.png

veřejné stavby

Stravovací a ubytovací zařízení Zámecká (2021)
Objekt stravovacího a ubytovacího zařízení je inspirován skalami, Máchou a jeho Cikány. Archetypální hmotu obdélného půdorysu se sedlovou střechou prostupují kvádrovité kortenové balkony a vikýře, která mají evokovat hmoty skal za objektem. Základ objektu je navržen z pohledového betonu, na který jsou naspejované úryvky z románu Karla Hynka Máchy Cikáni, který je dějově situován právě do lokality pod hradem Kokořín. Barevně návrh oživují žluté šambrány kolem oken. Funkčně objekt slouží v 1NP pro stravovací účely – rychlé občerstvení a tenisový bar mají stejné zázemí, návštěvníci mohou využít veřejná WC. Skrz objekt lez projít na dřevěnou terasu na níž navazují síťové atrakce a propojení s vodní plochou. Ve 2NP je situována další možnost velkokapacitnějšího posezení včetně WC pro hosty a tři pokoje hotelového typu o rámcové výměře 30 m2. Podkrovní prostory slouží z majoritní části opět pro ubytování – jeden pokoj hotelové typu a dva pokoje typu apartmá, dále je zde umístěno technické zázemí a provozní zázemí a malý salonek.
Gastro_1.jpg
Gastro_4.jpg
Gastro_2.jpg
Gastro_5.jpg
Apartment House "Tichota" (2021)
2021_11_08_Zamecka_dolina_Tichota_4.jpg
2021_11_08_Zamecka_dolina_Tichota_5.jpg
Architektonická studie apartmánového domu „Tichota“ v Zámecké dolině pod hradem Kokořín vychází z prvorepublikového odkazu rekreačního bydlení. Chce nabídnout solidní a klidné zázemí pro odpočinek v apartmánovém domě s reprezentativním ústředním prostorem, který poskytuje též místo pro společné setkávání. V domě je šest apartmánů o výměře 24, 8 m2 až 69, 7 m2, uvažováno je 14 lůžek s možností kapacitu ubytování prakticky zdvojnásobit pomocí přistýlek.
Dům má výraznou střední část s přestupující terasou, která zároveň kryje vstup do objektu. Na obklad jsou použity cihly z demolovaného objektu původního ubytovacího domu. Horní část korunuje pultová střecha, která vnáší do kompozice jediný dynamický prvek a současně reaguje na hmotové řešení okolních chat. Tím apartmány a chatky tvoří nejen funkční, ale i architektonicko-kompoziční celek. V podkroví je navrhováno oplechování. Střední část slouží hlavně jako komunikační prostor; ve 2NP a podkroví má i funkci ubytovací.
Symetrická křídla objektu jsou řešena jako ubytovací včetně zázemí (kolárna, prádelna, úklid, TZB, kancelář, recepce). Jde o jednoduché obdélné hmoty se sedlovou střechou se zavěšenými balkony v 1NP. Omítka je navrhována béžová, střešní krytina černá štípaná břidlicová, u které se předpokládá mechový porost, okna jsou navržena v tmavě zeleném odstínu.
2021_11_08_Zamecka_dolina_Tichota_1.jpg
2021_11_08_Zamecka_dolina_Tichota_3.jpg
Chaty Zámecká dolina (2021)
2021_10_24_Zamecka_dolina_chatky_1.jpg
2021_10_24_Zamecka_dolina_chatky_3.jpg
Architektonický návrh chat do rekreačního areálu Zámecká dolina pod hradem Kokořín je řešen na půdorysu původních chatek (4,5 x 4,5 m), které v této oblasti byly. Chaty jsou ale oproti původním navrhovány jako patrové dřevostavby. V přízemí je situováno zázemí – vstup, kuchyně, koupelna a možnost propojení s terasou na terénu; v patře je pak hlavní pobytový prostor s panoramatickým výhledem do údolí Kokořínského Dolu. Vzhled chat je inspirován okolními bloky skal. Střecha je pultová, zelená. Fasády jsou uvažovány jako dřevěné s panoramatickým výhledem na jih a západ. Každá chata má svou barvu, aby klient hned věděl, která chata je jeho. Chaty jsou totiž uvažovány jako pronajímatelné. Chaty jsou vázány na okolní ubytovací objekty v areálu, využívají jejich recepci a další služby.
2021_10_24_Zamecka_dolina_chatky_2.jpg
2021_10_24_Zamecka_dolina_chatky_4.jpg
Apartmánový komplex Ploskovický dvůr (2021)
Ploskovicky_dvur_Varianta_2_7.jpg
Ploskovicky_dvur_Varianta_2_9.jpg
Apartmánový komplex vychází v maximální možné míře z půdorysné stopy původního barokního ovčína. Staticky stabilní relikty stávajících stěn jsou v projektu zachovány a dostavěny novými konstrukcemi tak, aby bylo zachováno původní hmotové působení hospodářských budov v krajině a současně bylo možné na první pohled odlišit původní a nové konstrukce. Komplex je tvořen čtyřmi vzájemně propojenými objekty, které vytváří dvorcové uspořádání ve tvaru písmene „C“, tj. dvě křídla příčná a jedno podélné.
V prvním příčném křídle přiléhajícím blíže k příjezdové komunikaci je situována vinotéka, sezónní kuchyně, provozní prostory a 4 mezonetové apartmány. Objekt má 2NP + podkroví. K apartmánům přísluší balkony řešené jako pavlač tradičního venkovského patrového domu. Z původního objektu je ponechán štít a části podélných stěn. Nově vestavěný objekt ve svém proskleném šítu jakoby lehce „levituje“ nad původním objektem. Druhý štít je též prosklený s dřevěnými lamelami, které jsou reminiscencí na tradiční dřevěné pobití štítu a současně chrání štít proti přehřívání. Zastřešení je polovalbové s červenohnědou pálenou skládanou krytinou.
Podélné křídlo je vyhrazeno pro apartmánové bydlení, v přízemí jsou situována krytá parkovací stání. V 1NP a 2NP jsou 4 mezonetové apartmány s vlastní terasou, v podkroví je prádelna, provozní prostory a čtyři podkrovní apartmány. V severní části objektu je průjezd na parkoviště. Výraz východní strany objektu je dán dochovanou stěnou stájí, nad nimiž „levituje“ nově dostavovaná budova. Západní strana objektu je inspirována stájemi, tektoniku fasádě udávají posuvné dřevěné prvky okenic. Zastřešení objektu je sedlové s červenohnědou pálenou skládanou krytinou.
Severo-západní část dvora uzavírá dvoupodlažní objekt s podkrovím, v němž jsou 4 garážová stání, sklad pro zahradní techniku a tři apartmány, které jsou uvažovány zejména jako bydlení pro zaměstnance. Na fasádě se opět projevují posuvné prvky dřevěných okenic. Zastřešení je z jedné strany valbové. Krytina červenohnědá skládaná pálená. V objektu je umístěn výtah.
Ve druhém příčném křídle je situována společenská místnost včetně svého zázemí a také zázemí pro mytí a opravu kol. Tento objekt je pouze přízemní s podkrovím. Ve štítu a bočních stěnách je zachováno původní smíšené zdivo. Zastřešení je valbové, krytina červenohnědá pálená skládaná.
Celková ubytovací kapacita je 17 apartmánů (40 lůžek a 40 možných přistýlek, velikost apartmánů se pohybuje od 33 m2 do 152 m2.
Ploskovicky_dvur_Varianta_2_1.jpg
Ploskovicky_dvur_Varianta_2_4.jpg
Ploskovicky_dvur_Varianta_2_2.jpg
Ploskovicky_dvur_Varianta_2_5.jpg
Ploskovicky_dvur_Varianta_2_3.jpg
Ploskovicky_dvur_Varianta_2_6.jpg
Ploskovicky_dvur_Varianta_2_10.jpg
Ploskovicky_dvur_Varianta_2_8.jpg
Bungalovy Ploskovice – modulový typ A (2021)
Ploskovicky_dvur_Bungalovy_1.jpg
Ploskovicky_dvur_Bungalovy_20.jpg
Architektonický koncept řešení bungalovů je postavený na myšlence samostatných nebo vzájemně propojených modulů 5 x 6 metrů, které je možné variabilně skládat do různých sestav dle zájmu klientů. Měnit lze uspořádání a velikost bungalovu v plochách 30/60/90/120/150/180 m2. Tento modulový typ je dispozičně řešen tak, že v zásadě dva podélné trakty. První je určen spíše pro provozně technické prostory, druhý je pobytový, s výhledem do krajiny Českého středohoří. Bungalovy mají své vlastní TZB a možnost skladování kol, takže jde vlastně o samostatné buňky. Konstrukčně jsou uvažované z panelů systému Novatop.
Z hlediska architektonického byly zpracovány různé varianty zastřešení a řešení fasád.
Ploskovicky_dvur_Bungalovy.jpg
Ploskovicky_dvur_Bungalovy_2.jpg
Ploskovicky_dvur_Bungalovy_8.jpg
Ploskovicky_dvur_Bungalovy_11.jpg
Ploskovicky_dvur_Bungalovy_13.jpg
Ploskovicky_dvur_Bungalovy_14.jpg
Ploskovicky_dvur_Bungalovy_16.jpg
Ploskovicky_dvur_Bungalovy_15.jpg
Ploskovicky_dvur_Bungalovy_17.jpg
Ploskovicky_dvur_Bungalovy_18.jpg
Jedna varianta uvažuje bungalovy jako solitérní. Sklon zelené střechy kopíruje sklon svahu. Velké prosklené plochy jsou stíněny přetažením střechy, z bezpečnostních důvodů je lze uzavřít pomocí posuvných panelů, které v otevřené pozici zajišťují intimitu obyvatel bungalovu. Na fasádách jsou uplatněny šedé desky Funfermax a dřevěný svislý laťový obklad.
Ploskovicky_dvur_Bungalovy_21.jpg
Ploskovicky_dvur_Bungalovy_22.jpg
Ploskovicky_dvur_Bungalovy_23.jpg
Ploskovicky_dvur_Bungalovy_24.jpg
Další varianta uvažuje bungalovy jako součást oplocení areálu. Sklon zelené střecha pak směřuje od původního barokního oplocení. Tektoniku prosklených ploch určují zděné sloupky oplocení areálu z lícových cihel, za nimiž jsou velké prosklené plochy pobytových ploch, které jsou stíněny a zabezpečeny rolovacími mřížemi.
Ploskovicky_dvur_Bungalovy_25.jpg
Ploskovicky_dvur_Bungalovy_26.jpg
Bungalovy Ploskovice – modulový typ B (2021)
Ploskovicky_dvur_Bungalovy_B_6.jpg
Ploskovicky_dvur_Bungalovy_B_7.jpg
Architektonický koncept řešení bungalovů je postavený na myšlence samostatných nebo vzájemně propojených modulů 5 x 6 metrů, které je možné variabilně skládat do různých sestav dle zájmu klientů. Měnit lze uspořádání a velikost bungalovu v plochách 60/90 m2 Tento modulový typ je dispozičně řešen tak, že příčné trakty, které umožňují v obytné části výhledy jak na východ, tak na západ. Mezi obytné trakty jsou vloženy trakty provozně technických prostorů. Bungalovy mají své vlastní TZB a skladovací prostory, takže jde vlastně o samostatné buňky. Konstrukčně jsou uvažované z panelů systému Novatop. Sklon zelené střechy kopíruje sklon svahu. Velké prosklené plochy jsou stíněny přetažením střechy, z bezpečnostních důvodů je lze uzavřít pomocí posuvných panelů, které v otevřené pozici zajišťují intimitu obyvatel bungalovu. Na fasádách jsou uplatněny šedé desky Funfermax a dřevěný svislý laťový obklad.
Ploskovicky_dvur_Bungalovy_B_1.jpg
Ploskovicky_dvur_Bungalovy_B_2.jpg
Ploskovicky_dvur_Bungalovy_B_5.jpg
Ploskovicky_dvur_Bungalovy_B_4.jpg
ZÁMECKÁ DOLINA POD HRADEM KOKOŘÍN (2016)
Zámecká Dolina, 10/2016
Zámecká Dolina, 10/2016
Zámecká Dolina, 10/2016
Zámecká Dolina, 10/2016
Zámecká Dolina, 10/2016
Zámecká Dolina, 10/2016
Zámecká Dolina, 10/2016
Zámecká Dolina, 10/2016
Zámecká Dolina, 10/2016
Zámecká Dolina, 10/2016
Zámecká Dolina, 10/2016
Zámecká Dolina, 10/2016
Zámecká Dolina, 10/2016
Zámecká Dolina, 10/2016
Zámecká Dolina, 10/2016
Zámecká Dolina, 10/2016
Zámecká Dolina, 10/2016
Zámecká Dolina, 10/2016
Zámecká Dolina, 10/2016
Zámecká Dolina, 10/2016
MĚSTSKÝ DŮM DOBŘÍŠ (2008)
Městský dům Dobříš_studie|2009
Městský dům Dobříš_studie|2009
Městský dům Dobříš_studie|2009
Městský dům Dobříš_studie|2009
Městský dům Dobříš_studie|2009
Městský dům Dobříš_studie|2009
Městský dům Dobříš_studie|2009
Městský dům Dobříš_studie|2009
PROJEKTY 2005-2010:

REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO OBJEKTU VE VERNÉŘICÍCH ZA ÚČELEM VYTVOŘENÍ KLUBOVNY AGROTURISTICKÉ FARMY
DSP| Jiří Žampach| 5/2009
spolupráce Ing. Jan Mrzílek

MĚSTSKÝ DŮM DOBŘÍŠ
Veřejná architektonická soutěž o městský dům v Dobříši|Město Dobříš|10-12/2008
logo.png
založeno 2010
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one